1

שיטות 777 טפסים של 9 מספרים

שיטות 777 טפסים של 9 מספרים

טבלאות אלו מציגות את כמות הטורים ב – 777 בטפסים של 9 מספרים ונועדו להציג את המידע לשיטות 777 עם 9 מספרים. ניתן לשחק ב – 777 בטפסים של 9 מספרים עם העמדה אחת, שתי העמדות, שלוש העמדות, ארבע העמדות או חמש העמדות.

לדוגמא, 25 מספרים בשתי נפילות בתנאי 9=6 כמות הטורים תהיה 197.

לחץ כאן להסבר מפורט אודות תוכנת 777.

העמדה אחת שתי העמדות שלוש העמדות ארבע העמדות חמש העמדות
כמות מספרים 9=7 9=6 9=5 9=4
12 4
13 5
14 10
15 19 4
16 31 6
17 52 10
18 92 16
19 142 25 6
20 265 34 7
21   52 7
22   68 12 4
23   96 18 4
24   129 24 5
25   197 29 6
26   256 38 6
27   44 8
28   61 9
29   74 12
30   84 13
31   103 16
32   121 18
33 140 21
34 158 23
35 192 26
36 226 28
37 262 33
38 298 38
39 369 43
40 420 48
41   55
42   58
43   65
44   67
45   77
46   87
47   97
48   102
49   107
50   113