קובי פלד: 052-6809050

התוכנה המקצועית להימורי ספורט בישראל

image_pdfimage_print

הדרכת תוכנת 777
 

הוראות תפעול לתוכנת 777
 

הסבר על הדרך לתפעל את תוכנת 777 בצורה פשוטה ויעילה לקבלת תוצאות רצויות

 

בכניסה לתוכנת 777 תוצג הטבלה עם כמות המספרים,

 

בשורה העליונה בצד ימין קיימים 6 סימנים:
מקש החץ – ניתן לבטל ניפוי אחרון.
במקש עם סימן הדיסקט ניתן לשמור את השיטה.
מקש סימן השאלה – ניתן לקבל עזרה לתוכנה.
מקש טוטוגל בצד ימין – עובר לתפריט שמירה וטעינה של תוכנית שמורה.

 

בצד ימין למעלה נמצאות שתי לשוניות:
סגנונות – הקשה על לשונית זו מאפשרת להיכנס לאפשרות של החלפת רקע לתוכנה.
הגדרות תוכנה – שינויים במחירים ותוכניות שרות.
חיבור לתוכנת שליטה מרחוק כדי לקבל עזרה מקוונת.

מצד שמאל נמצא מספר הגירסה העדכני של התוכנה. בכל כניסה לתוכנה ייבדק מספר הגירסה מול אתר העדכונים, אם קיים עדכון חדש התוכנה תוריד ותתקין אותו אוטומטית.

מעל מסך התוכנה נמצאות 5 לשוניות:
טבלה – טבלת הניחוש שבה בוחרים את המספרים למשחק.
הצגת הניחוש – הצגת הטורים של השיטה שנבחרה.
בדיקת הניחוש – מאפשרת לבדוק את התוכנית שנבחרה מול טור בדיקה שבסיומה יוצגו כל הניחושים בתוכנית שנבחרה.
ניתן לבחור ניחוש אקראי לתוכנית על ידי הקשה על המקש ניחוש אקראי.
הקשה על צבע הפרס תציג את מספרי הטפסים הזוכים שאותם אפשר יהיה לראות במעבר להצגת הניחוש, הפרסים יוצגו לפי הצבע שלהם בבדיקת הניחוש. בניחוש של פרס ראשון תושמע מנגינה.
נתוני השיטה – הצגה של נתוני השיטה שנבחרה, קיימת אפשרות להדפיס את הנתונים בטופס 777 שיטתי. (רצוי מדפסת צבעונית להדגשת הניחושים)
עזרה – קבלת עזרה בהפעלת התוכנה.
ניקוי הטבלה – הקש על המקש וכל המספרים ימחקו.
הגרל/הוסף מספרים – הקש על המקש ובחר את כמות המספרים הדרושה,
ניתן למלא חלקית את הטבלה ולהוסיף עוד מספרים באקראי, בסיום הקש על אישור.

 

אפשר לעבוד גם עם המקלדת. הקש את המספר ו – Enter
תוצאות לשיטה נבחרת יוצגו למטה בסיום חישוב השיטה.
כמות הטורים בשיטה
כמות הטפסים להדפסה (פשוטים ומיוחדים)
סכום ההימור
יחס הצמצום לשיטה

 

הסבר על אפשרויות המשחק ב-777

 

בחר את סוג הטופס הרצוי. (ברירת מחדל היא טופס של7 משחקים).

 

אפשרויות הבחירה הם:
טופס 7 רגיל
טופס 8 >8 טורים
טופס 9 >36 טורים
כדי לבחור סוג טופס עם כמות משחקים שונה הקש על מספר הניחושים הרצוי בטופס לפי המספרים בשורה.
לדוגמא: טופס עם 8 מספרים הקש על 8, טופס עם 9 מספרים הקש על 9.

  בחר את מחיר הטור על ידי סימון המחיר הרצוי.

קבועים – בחירת משחקים קבועים על ידי סימון בתיבה הנמצאת בצד שמאל של המספרים,
מספרים אלו לא יכללו בשיטה ויופיעו בכל טור אשר תייצר השיטה שנבחרה.

 

צמצום

שיטה זו מאפשרת בחירת מספרים לצמצום. בחר את סוג הטופס הרצוי. בחר את המשחקים על ידי הקשה על המספרים בטבלה. המספרים שנבחרו יופיעו בצבע אדום. כמות המספרים תופיע בצד שמאל למעלה. התקדמות הבחירה של המספרים יופיע בצד שמאל של תוצאות הבחירה.
הקש על צמצום ובחר את השיטה בצד שמאל.

 

צמצום יחסי

שיטה זו מאפשרת בחירה של מספרים לצורך בניית שיטה ביחס משתנה, אפשר לבחור כל יחס לצורך בניית שיטה. שיטה זו אינה מבטיחה נפילה אחת ביחס צמצום מעל 1:1 ככל שיחס הצמצום עולה הסיכויים קטנים. לאחר בחירת המספרים הקש על מקש צמצום יחסי, בחר את יחס הצמצום הרצוי והקש אישור. תוצאות החישוב יוצגו למטה.

 

שיטות נוספות

 

צמצום בקבוצות

שיטה זו מאפשרת לחלק את המספרים שנבחרו לקבוצות ולהפעיל עליהם צמצום נפילה אחת (7 מבטיח 6). לאחר בחירת המספרים חלק אותם לבתים והפעל את השיטה, כמות מינימום לבית היא 5 מספרים. לאחר בחירת הבתים הפעל את השיטה, כל בית יחובר עם בית אחר ויעבור צמצום נפילה אחת.
לדוגמא: אם יש לנו 15 מספרים המחולקים לשלושה בתים, התוכנה תייצר שלוש שיטות של 10 מספרים בנפילה אחת. בית אחד עם בית 2, בית 1 עם בית 3, ובית 2 עם בית 3. חישוב הזכיות מחושב לכל שיטה בנפרד כלומר אם תפסת 2 מספרים מכל בית תקבל פרס שני וכן הלאה.

 

תפוס 3 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 3 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את שלושת המספרים.
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס שלישי

 

תפוס 4 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 4 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את ארבעת המספרים.
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס רביעי

 

תפוס 5 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 5 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את חמשת המספרים.
ניחוש 5 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס רביעי

 

תפוס 6 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 6 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את ששת המספרים.
ניחוש 6 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 5 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס רביעי

 

מאגר סטטיסטי

בהקשה על מקש זה יופיע מסך נתונים סטטיסטיים. לכל מספר יש שני נתונים, בשורה עליונה יופיע כמות ההופעות של המספר מתחילת המשחק בשורה השניה יופיע כמה פעמים רצוף לא הופיע המספר. תאריך תחילת המאגר רשום בצד שמאל למעלה. אפשר להדפיס את המאגר. כדי לעדכן את המאגר

יש להקיש על עדכן רשימה התוכנה תוריד את הקובץ למחשב בחר את סיפרית התוכנה ושמור אותו שם לאחר מכן הקש שנית על מאגר סטטיסטי ותקבל קובץ מעודכן.

הדפסה מלאה

לאחר חישוב השיטה הרצויה הקש על מקש זה להדפסת הניחוש.

 

הדפסה חלקית

אפשרות זו מאפשרת להדפיס טופס מסוים לפי מספרו המופיע בצד שמאל למעלה בטופס.
הורד את הסימון בתיבת הבחירה של הדפס הכל וקבע מאיזה טופס להדפיס.

 

כיוון טופס

אפשרות זו מאפשרת לכוון את הטופס במדפסת.
הכנס טופס מתאים למדפסת והקש על מקש דף ניסיון כדי להדפיס טופס לבדיקה. עם החיצים שנה את מיקום הסימן כדי לקבל דיוק מירבי. קיימים שני מקשים בכל צד של החץ, הגדול לכיוון גס והקטן לכיוון דק. בצד שמאל ניתן גם לכוון את מיקום המספר הסידורי של הטופס. בצד שמאל מחליפים את סוג הטופס. צריך לבצע כיוונים לכל סוגי הטפסים.

 

עצור הדפסה

אפשרות זו עוצרת את ההדפסה.

לוטו צאנס 3 777