קובי פלד: 052-6809050

התוכנה המקצועית להימורי ספורט בישראל

image_pdfimage_print

הדרכה לתוכנת ווינר

 

הוראות תפעול והדרכה לתוכנת ווינר

 

הסבר על הדרך לתפעל את תוכנת ווינר בצורה פשוטה ויעילה לקבלת תוצאות רצויות

 

בכניסה לתוכנת הווינר תוצג תוכנית המשחקים העדכנית לאותו מחזור משחקים.
בלשונית מצד ימין למעלה יוצגו עוד רשימות לפי ימי המשחק.
לאחר בחירת המשחקים הקשה על מקש הימור תציג את המשחקים שנבחרו.

 

 

בשורה העליונה בצד ימין קיימים 5 סימנים:
מקש החץ – ניתן לבטל ניפוי אחרון.
במקש עם סימן הדיסקט ניתן לשמור את השיטה.
מקש הסימן החום של סיפריה – ניתן לבטל את החסימות או להחזירן.
מקש סימן השאלה – ניתן לקבל עזרה לתוכנה.
מקש עם סימן של תוכנת adobe ניתן להדפיס את רשימת המשחקים.
מקש תוכנת טוטוגל בצד ימין – עובר לתפריט שמירה וטעינה של תוכנית שמורה.

 

בצד ימין למעלה נמצאות שתי לשוניות:
סגנונות – הקשה על לשונית זו מאפשרת להיכנס לאפשרות של החלפת רקע לתוכנה.
הגדרות תוכנה – הקשה על הלשונית מאפשרת לשנות את מחיר הטור של הטוטו,
שינוי הגדרת יציאת התקשורת לטרמינל. (ברירת מחדל היא COM1),
חיבור לתוכנת שליטה מרחוק כדי לקבל עזרה מקוונת.

מצד שמאל נמצא מספר הגירסה העדכני של התוכנה. בכל כניסה לתוכנה ייבדק מספר הגירסה מול אתר העדכונים, אם קיים עדכון חדש התוכנה תוריד ותתקין אותו אוטומטית.

מעל לתוכנית המשחקים נמצאים מקשי מחיר הטור (ברירת מחדל היא 10 ₪)
בהקשה על מחיר שונה התוכנית תציג מצד שמאל של שורת המחירים את המחיר החדש.
ניתן לבחור את כל המחירים.

 

מעל מסך התוכנה נמצאות 5 לשוניות:
טבלה – טבלת הניחוש שבה בוחרים את הניחושים למשחק.
הצגת הניחוש – הצגת הטורים של השיטה שנבחרה.
בדיקת הניחוש – מאפשרת לבדוק את התוכנית שנבחרה מול טור בדיקה שבסיומה יוצגו כל הניחושים בתוכנית שנבחרה. ניתן לבחור ניחוש אקראי לתוכנית על ידי הקשה על המקש ניחוש אקראי. הקשה על צבע הפרס תציג את מספרי הטפסים הזוכים. הפרסים יוצגו לפי הצבע שלהם בבדיקת הניחוש. בניחוש של פרס ראשון תושמע מנגינה.
נתוני השיטה – הצגה של נתוני השיטה שנבחרה, קיימת אפשרות להדפיס את הנתונים.
(רצוי מדפסת צבעונית להדגשת הניחושים)
עזרה – קבלת עזרה בהפעלת התוכנה.

 

אפשר לעבוד עם המקלדת, המקשים פעילים במקלדת הם:
1 לניחוש של 1
2 לניחוש של 2
3 לניחוש של X
הקש את מספר המשחק ואחר כך על מקש "+" פלוס בצד ימין אחר כך הקש את הניחוש הרצוי ו – Enter הניחוש יופיע בטבלת הניחוש.

 

קבועים – בצד ימין של הטבלה נמצא טור הקבועים שבו אפשר לסמן משחקים קבועים,
משחקים אלה לא ישתתפו בתוכנית שנבחרה ויוצגו כמו שהם לאורך כל התוכנית.
כפול – בצד שמאל של הטבלה נמצא טור הכפול, סימון בתיבה זו מאפשר לבחור ניחוש כפול בשיטת התנאי.
טור סינגל – משמאל לטור הכפול נמצא טור הסינגל, סימון במשחק יוסיף את המשחק כסינגל לשיטה.
תוצאות לשיטה נבחרת יוצגו למטה בסיום חישוב השיטה.
כמות הטורים בשיטה
כמות הטפסים להדפסה (פשוטים ומיוחדים)
סכום ההימור
יחס הצמצום לשיטה

בחירת המשחקים – הקשה על היחס של משחק בטבלה בוחרת את הניחוש לאותו משחק,
הניחוש יופיע בצבע אדום.
אפשרות המשחק – אפשרות המשחק יופיע בצד שמאל של המשחק לפי הגבלות המועצה להסדר ההימורים.
תוצאות הניחוש – תוצאות אלו יוצגו בתוכנה לאחר קביעת התוצאה לאותו משחק בצבע כתום והתוצאה תוצג בצד שמאל.
ניקוי הטבלה – מנקה את טבלת הניחוש.
סינגל – סימון תיבה זו והקשה על מקש סנן מציג רק את המשחקים שמסומנים בטבלה כסינגל.
דאבל – סימון תיבה זו והקשה על מקש סנן מציג רק את המשחקים שמסומנים בטבלה כדאבל.
הקשה על מקש בטל סינון מבטלת את הסינון ומחזירה את הטבלה המקורית.

 

הסבר על אפשרויות המשחק בתוכנת הווינר.

בחר את המחיר הרצוי (ברירת מחדל היא 10 ש"ח)
מעל שורת מחיר הטור ניתן לבחור את סוג הטופס הרצוי. (ברירת מחדל היא טופס של 3 משחקים).
ניתן למיין את סוגי ההימור לפי סוג המשחק, כדורגל כדורסל וכו'
הקשה על הימור בלבד תציג את הניחוש לפי ההימור בלבד. כדי לחזור לרשימה הקש על מקש המחזור בצד ימין מעל הטבלה.

 

ניתן לשחק על יותר מרשימה אחת 

לאחר בחירת המשחקים ברשימה עבור לרשימה נוספת בהקשה על מספר הרשימה וסמן

לאחר מכן בחר את השיטה הרצויה.

צמצום

בחר את כמות המשחקים הרצויה בטבלת הניחוש, בחר את סוג הטופס הרצוי לפי מספר הניחושים בטופס. כדי לבחור סוג טופס עם כמות משחקים שונה, הקש על מספר הניחושים הרצוי בטופס לפי המספרים בשורה. לדוגמא: טופס עם 5 מספרים הקש על 5 , טופס עם 7 מספרים הקש על 7.

לאחר בחירת סוג הטופס יופיע תוצאות הבחירה לסוג הטופס שנבחר בצד שמאל,
בכותרת יופיעו כמות המשחקים שנבחרו והשיטות שניתן לשחק לפי סוג הטופס וכמות המשחקים.
בצד ימין מתחת לטורים יופיעו כמות הטורים בשיטה, התנאי לבחירה ומה מובטח אם תנאי זה יתקיים. בחר את השיטה הרצויה ותוצאות החישוב יופיעו למטה.

 

פרוק מלא

לאחר בחירת כמות הניחושים הרצויה הקש על מקש פרוק מלא. התוכנה תפרק את התוכנית בפרוק מלא לפי הגבלות המועצה להסדר הימורים.

 

תנאי

לאחר מילוי הטבלה הקש על מקש תנאי, מסך בחירת התנאים יפתח ובו תוכל לבחור את התנאים.
תנאי ראשון (המשחקים בצבע אדום)
תנאי שני (המשחקים בצבע ירוק)
תנאי שלישי (המשחקים בצבע צהוב)

 

תנאי מגביל

בשיטה זו ניתן לשחק בתנאי על הכפולים והמשולשים כמו בשיטת תנאי עולה בטוטו.
כדי לבחור כפול כתנאי סמן את התיבה בצד שמאל של הניחוש, התוכנה תשנה את צבע הבחירה לאדום ותחשב את המשחק ככפול.

 

שילוב שיטות

לאחר מילוי הטבלה חלק את המשחקים באמצעות כפתורי הבתים הנמצאים משמאל לטבלה.
לאחר חלוקת הבתים הקש על מקש שילוב שיטות ויפתח מסך כתום במרכז המסך, בחר איזה שיטה להפעיל על קבוצה מהשיטות בתפריט הראשי, השיטה שנבחרה תופיע בתוך המסך הכתום.
בגמר בחירת השיטות לבתים שנבחרו הקש על אישור בתחתית המסך הכתום.
התוכנה תחשב את השיטות ותציג את התוצאות למטה.

 

שיטות ניפוי

 

פירוק לפשוטים

בחירה זו מפרקת לטורים פשוטים כל תוכנית עם טפסים מיוחדים.

 

שלח

כפתור זה מאפשר לשלוח את הטפסים לטרמינל. הקשה על כפתור זה פותחת את מסך שליחת טפסים ובו יוצגו כמות הטפסים להדפסה, הקש על מקש על מקש EGU בטרמינל ועל מקש התחל בטרמינל ואחר כך כל מקש שלח בתוכנה ושלח כעת והתוכנית תשלח לטרמינל. התקדמות ההדפסה בטרמינל תוצג על המסך.
בהימור שמעל 10 ש"ח התוכנה תפרק פרוק מלא כל טופס עם יחס זכיה של יותר מ 50000 ש"ח
ניתן לשלוח גם טפסים מ- עד- על ידי הורדת סימון הריבוע בצד ימין למעלה, ולקבוע את הכמות הרצויה של הטפסים מ- עד-.

לוטו צאנס 3 777