קובי פלד: 052-6809050

התוכנה המקצועית להימורי ספורט בישראל

image_pdfimage_print

הדרכה לתוכנת לוטו

הוראות תפעול והדרכה לתוכנת לוטו

הסבר על הדרך לתפעל את תוכנת לוטו בצורה פשוטה ויעילה לקבלת תוצאות רצויות

 

בכניסה לתוכנת הלוטו תוצג הטבלה עם כמות המספרים, וטבלת המספר החזק.

 

מספר חזק – אפשרויות משחק:
ללא סימון – הטפסים יודפסו ללא המספר החזק.
סימון אחד – הטפסים יודפסו כולל המספר החזק.
יותר מסימן אחד – התוכנית תכפיל את השיטה לפי כמות המספרים החזקים שסומנו בטבלה.
מתחלף – סימון תיבה זו יחליף את החזק באופן אקראי בכל טור.

 

בשורה העליונה בצד ימין קיימים 6 סימנים:
מקש החץ – ניתן לבטל ניפוי אחרון.
במקש עם סימן הדיסקט ניתן לשמור את השיטה.
מקש סימן השאלה – ניתן לקבל עזרה לתוכנה.
מקש טוטוגל בצד ימין – עובר לתפריט שמירה וטעינה של תוכנית שמורה.

 

בצד ימין למעלה נמצאות שתי לשוניות:
סגנונות – הקשה על לשונית זו מאפשרת להיכנס לאפשרות של החלפת רקע לתוכנה.
הגדרות תוכנה – הקשה על הלשונית מאפשרת לשנות את מחיר הטור של הלוטו,
חיבור לתוכנת שליטה מרחוק כדי לקבל עזרה מקוונת.

מצד שמאל נמצא מספר הגירסה העדכני של התוכנה. בכל כניסה לתוכנה ייבדק מספר הגירסה מול אתר העדכונים, אם קיים עדכון חדש התוכנה תוריד ותתקין אותו אוטומטית.

מעל מסך התוכנה נמצאות 5 לשוניות:
טבלה – טבלת הניחוש שבה בוחרים את המספרים למשחק.
הצגת הניחוש – הצגת הטורים של השיטה שנבחרה.
בדיקת הניחוש – מאפשרת לבדוק את התוכנית שנבחרה מול טור בדיקה שבסיומה יוצגו כל הניחושים בתוכנית שנבחרה.
ניתן לבחור ניחוש אקראי לתוכנית על ידי הקשה על המקש ניחוש אקראי.
הקשה על צבע הפרס תציג את מספרים הטפסים הזוכים שאותם אפשר יהיה לראות במעבר להצגת הניחוש, הפרסים יוצגו לפי הצבע שלהם בבדיקת הניחוש. בניחוש של פרס ראשון תושמע מנגינה.
נתוני השיטה – הצגה של נתוני השיטה שנבחרה, קיימת אפשרות להדפיס את הנתונים.
(רצוי מדפסת צבעונית להדגשת הניחושים)
עזרה – קבלת עזרה בהפעלת התוכנה.
ניקוי הטבלה – הקש על המקש וכל המספרים ימחקו.
הגרל/הוסף מספרים – הקש על המקש ובחר את כמות המספרים הדרושה,
ניתן למלא חלקית את הטבלה ולהוסיף עוד מספרים באקראי,
בסיום הקש על אישור.

 

ניתן לעבוד גם עם המקלדת, הקש את המספר ו – Enter כדי לעבור למספר החזק הקש מקש (+) פלוס והחץ יעבור לטבלת המספר החזק .
תוצאות לשיטה נבחרת יוצגו למטה בסיום חישוב השיטה.
כמות הטורים בשיטה
כמות הטפסים להדפסה (פשוטים ומיוחדים)
סכום ההימור
יחס הצמצום לשיטה

 

הסבר על אפשרויות המשחק בתוכנת לוטו

 

בחר את סוג הטופס הרצוי. (ברירת מחדל היא טופס של 6 משחקים).
אפשרויות הבחירה הם:
טופס 5 32 טורים
טופס 6 רגיל טור אחד
טופס 7 חזק 7 טורים
טופס 8 28 טורים
טופס 9 84 טורים
טופס 10 210 טורים
טופס 11 462 טורים
טופס 12 924 טורים

 

כדי לבחור סוג טופס עם כמות משחקים שונה הקש על מספר הניחושים הרצוי בטופס לפי המספרים בשורה. לדוגמא: טופס עם 8 מספרים הקש על 8, טופס עם 9 מספרים הקש על 9.

 

לוטו רגיל – ברירת מחדל לתוכנה.
דאבל לוטו – כדי לעבור לשיטת משחק זו סמן במקום המתאים ליד שם המשחק.

 

קבועים – בחירת משחקים קבועים על ידי סימון בתיבה הנמצאת בצד שמאל של המספרים,
מספרים אלו לא יכללו בשיטה ויופיעו בכל טור אשר תייצר השיטה שנבחרה.

 

צמצום

שיטה זו מאפשרת בחירת מספרים לצמצום. בחר את סוג הטופס הרצוי. בחר את המשחקים על ידי הקשה על המספרים בטבלה. המספרים שנבחרו יופיעו בצבע אדום. התקדמות הבחירה של המספרים יופיע בצד שמאל של תוצאות הבחירה. הקש על טבלת המספר החזק ובחר את החזק. הקש על צמצום ובחר את השיטה בצד שמאל.

 

צמצום יחסי

שיטה זו מאפשרת בחירה של מספרים לצורך בניית שיטה ביחס משתנה, כלומר אפשר לבחור כל יחס לצורך בניית שיטה. שיטה זו אינה מבטיחה נפילה אחת ביחס צמצום מעל 1:1 ככל שיחס הצמצום עולה הסיכויים קטנים. לאחר בחירת המספרים הקש על מקש צמצום יחסי, בחר את יחס הצמצום הרצוי והקש אישור. תוצאות החישוב יוצגו למטה.

תנאי

תפוס 2 ובחר תנאי טופס רגיל

בשיטה זו עליך לבחור 2 מספרים בטבלת הניחוש.
לאחר בחירת התנאי מקישים על מקש התנאי יפתח תפריט שבו בוחרים את תנאי תפוס 2 ובחר רגיל.
נפתח מסך המאפשר לבחור את המספרים שיצטרפו לתנאי.

התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את שני המספרים.
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס ראשון.
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס שני.

תפוס 3 ובחר תנאי טופס רגיל

בשיטה זו עליך לבחור 3 מספרים בטבלת הניחוש.
.לאחר בחירת התנאי מקישים על מקש התנאי יפתח תפריט שבו בוחרים את תנאי תפוס 3 ובחר רגיל.
נפתח מסך המאפשר לבחור את המספרים שיצטרפו לתנאי.

התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את שלושת המספרים.
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס שלישי

תפוס 4 ובחר תנאי טופס רגיל

בשיטה זו עליך לבחור 4 מספרים בטבלת הניחוש
לאחר בחירת התנאי מקישים על מקש התנאי יפתח תפריט שבו בוחרים את תנאי תפוס 4 ובחר רגיל.
נפתח מסך המאפשר לבחור את המספרים שיצטרפו לתנאי.

התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את ארבעת המספרים.
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס רביעי

תפוס 5 ובחר תנאי טופס רגיל

בשיטה זו עליך לבחור 5 מספרים בטבלת הניחוש
לאחר בחירת התנאי מקישים על מקש התנאי יפתח תפריט שבו בוחרים את תנאי תפוס 5 ובחר רגיל.
נפתח מסך המאפשר לבחור את המספרים שיצטרפו לתנאי.

התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את חמשת המספרים.
ניחוש 5 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס רביעי

 

תפוס 4 ובחר תנאי טופס 6=5

בשיטה זו עליך לבחור 4 מספרים בטבלת הניחוש
לאחר בחירת התנאי מקישים על מקש התנאי יפתח תפריט שבו בוחרים את תנאי תפוס 4 ובחר רגיל.
נפתח מסך המאפשר לבחור את המספרים שיצטרפו לתנאי.

התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את ארבעת המספרים, השיטה בנויה על טפסים 6=5.
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס ראשון.
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס שני.
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס שלישי.
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס רביעי.

תפוס 3 זוגות וזכה טופס רגיל

בשיטה זו עליך לבחור זוגות של מספרים, התוכנה תבנה את השיטה על טפסים רגילים.
מובטח פרס ראשון אם ניחשת 3 זוגות בשיטה.

תפוס 3 זוגות וזכה טפסים של 8

בשיטה זו עליך לבחור זוגות של מספרים, התוכנה תבנה את השיטה על טפסים של 8 ניחושים.
מובטח פרס ראשון אם ניחשת 3 זוגות בשיטה.

צמצום בקבוצות

שיטה זו מאפשרת לחלק את המספרים שנבחרו לקבוצות ולהפעיל עליהם צמצום נפילה אחת (6 מבטיח 5). לאחר בחירת המספרים חלק אותם לבתים והפעל את השיטה, כמות מינימום לבית היא 4 מספרים.
לאחר בחירת הבתים הפעל את השיטה, כל בית יחובר עם בית אחר ויעבור צמצום נפילה אחת.
לדוגמא: אם יש לנו 15 מספרים המחולקים לשלושה בתים, התוכנה תייצר שלוש שיטות של 10 מספרים בנפילה אחת. בית אחד עם בית 2, בית 1 עם בית 3, ובית 2 עם בית 3. חישוב הזכיות מחושב לכל שיטה בנפרד, כלומר אם תפסת 2 מספרים מכל בית תקבל פרס שני וכן הלאה.

ניחוש אקראי

בבחירת אפשרות זו נפתח מסך שבו אפשר לבחור את כמות הניחושים בטבלה
כמות הניחושים בחזק
כמות הטורים הרצויה
בסיום הקש אישור והתוכנה תייצר טורים לפי הבחירה.

מאגר סטטיסטי

בהקשה על מקש זה יופיע מסך נתונים סטטיסטיים. לכל מספר יש שני נתונים, בשורה עליונה יופיע כמות ההופעות של המספר מתחילת המשחק בשורה השניה יופיע כמה פעמים רצוף לא הופיע המספר.
תאריך תחילת המאגר רשום בצד שמאל למעלה. אפשר להדפיס את המאגר.

יש להקיש על עדכן רשימה התוכנה תוריד את הקובץ למחשב בחר את סיפרית התוכנה ושמור אותו שם לאחר מכן הקש שנית על מאגר סטטיסטי ותקבל קובץ מעודכן.

 

הדפסה מלאה

לאחר חישוב השיטה הרצויה הקש על מקש זה להדפסת הניחוש.

 

הדפסה חלקית

אפשרות זו מאפשרת להדפיס טופס מסוים לפי מספרו המופיע בצד שמאל למעלה בטופס.
הורד את הסימון בתיבת הבחירה של הדפס הכל וקבע מאיזה טופס להדפיס.

 

כיוון טופס

אפשרות זו מאפשרת לכוון את הטופס במדפסת. הכנס טופס מתאים למדפסת והקש על מקש דף ניסיון כדי להדפיס טופס לבדיקה. עם החיצים שנה את מיקום הסימן כדי לקבל דיוק מירבי.
קיימים שני מקשים בכל צד של החץ, הגדול לכיוון גס והקטן לכיוון דק. בצד שמאל ניתן גם לכוון את מיקום המספר של הטופס. בצד שמאל מחליפים את סוג הטופס. צריך לבצע כיוונים לכל סוגי הטפסים.

עצור הדפסה

אפשרות זו עוצרת את ההדפסה.

לוטו צאנס 3 777