קובי פלד: 052-6809050

התוכנה המקצועית להימורי ספורט בישראל

image_pdfimage_print

הדרכה לתוכנת מיליונר

 

הוראות תפעול והדרכה לתוכנת מיליונר

 

הסבר על הדרך לתפעל את תוכנת המיליונר בצורה פשוטה ויעילה לקבלת תוצאות רצויות

 

בכניסה לתוכנת המיליונר תוצג הטבלה עם כמות המספרים.

 

בשורה העליונה בצד ימין קיימים 6 סימנים:
מקש החץ – ניתן לבטל ניפוי אחרון.
במקש עם סימן הדיסקט ניתן לשמור את השיטה.
מקש סימן השאלה – ניתן לקבל עזרה לתוכנה.
מקש טוטוגל בצד ימין – עובר לתפריט שמירה וטעינה של תוכנית שמורה.

 

בצד ימין למעלה נמצאות שתי לשוניות:
סגנונות – הקשה על לשונית זו מאפשרת להיכנס לאפשרות של החלפת רקע לתוכנה.
הגדרות תוכנה – הקשה על הלשונית מאפשרת לשנות את מחיר הטור של הטוטו,
שינוי הגדרת יציאת התקשורת לטרמינל. (ברירת מחדל היא COM1),
חיבור לתוכנת שליטה מרחוק כדי לקבל עזרה מקוונת.

מצד שמאל נמצא מספר הגירסה העדכני של התוכנה. בכל כניסה לתוכנה ייבדק מספר הגירסה מול אתר העדכונים, אם קיים עדכון חדש התוכנה תוריד ותתקין אותו אוטומטית.

מעל מסך התוכנה נמצאות 5 לשוניות:
טבלה – טבלת הניחוש שבה בוחרים את המספרים למשחק.
הצגת הניחוש – הצגת הטורים של השיטה שנבחרה.
בדיקת הניחוש – מאפשרת לבדוק את התוכנית שנבחרה מול טור בדיקה שבסיומה יוצגו כל הניחושים בתוכנית שנבחרה.
ניתן לבחור ניחוש אקראי לתוכנית על ידי הקשה על המקש ניחוש אקראי. הקשה על צבע הפרס תציג את מספרים הטפסים הזוכים. הפרסים יוצגו לפי הצבע שלהם בבדיקת הניחוש.
בניחוש של פרס ראשון תושמע מנגינה.
נתוני השיטה – הצגה של נתוני השיטה שנבחרה, קיימת אפשרות להדפיס את הנתונים.
(רצוי מדפסת צבעונית להדגשת הניחושים)
עזרה – קבלת עזרה בהפעלת התוכנה.
ניקוי הטבלה – הקש על המקש וכל המספרים ימחקו.
הגרל/הוסף מספרים – הקש על המקש ובחר את כמות המספרים הדרושה, ניתן למלא חלקית את הטבלה ולהוסיף עוד מספרים באקראי, בסיום הקש על אישור.

 

ניתן לעבוד גם עם המקלדת, הקש את המספר ו- Enter .
תוצאות לשיטה נבחרת יוצגו למטה בסיום חישוב השיטה.
כמות הטורים בשיטה
כמות הטפסים להדפסה (פשוטים ומיוחדים)
סכום ההימור
יחס הצמצום לשיטה

 

הסבר על אפשרויות המשחק בתוכנת מיליונר

 

בחר את סוג הטופס הרצוי. (ברירת מחדל היא טופס של 7 משחקים).

 

אפשרויות הבחירה הם:

טופס 5 (378 טור כל טופס)
טופס 6 (27 טור כל טופס)
טופס 7 רגיל (טור אחד)
טופס 8 (8 טור כל טופס)
טופס 9 (36 טור כל טופס)

 

כדי לבחור סוג טופס עם כמות משחקים שונה, הקש על מספר הניחושים הרצוי בטופס לפי המספרים בשורה. לדוגמא: טופס עם 8 מספרים הקש על 8, טופס עם 9 מספרים הקש על 9.

 

צמצום

שיטה זו מאפשרת בחירת מספרים לצמצום. בחר את סוג הטופס הרצוי. בחר את המשחקים על ידי הקשה על המספרים בטבלה. המספרים שנבחרו יופיעו בצבע אדום. התקדמות הבחירה של המספרים יופיע בצד שמאל של תוצאות הבחירה. הקש על צמצום ובחר את השיטה בצד שמאל.


צמצום יחסי

שיטה זו מאפשרת בחירה של מספרים לצורך בניית שיטה ביחס משתנה, כלומר אפשר לבחור כל יחס לצורך בניית שיטה. שיטה זו אינה מבטיחה נפילה אחת ביחס צמצום מעל 1:1 ככל שיחס הצמצום עולה הסיכויים קטנים. לאחר בחירת המספרים הקש על מקש צמצום יחסי, בחר את יחס הצמצום הרצוי והקש אישור. תוצאות החישוב יוצגו למטה.

 

שיטות נוספות

 

צמצום בקבוצות

שיטה זו מאפשרת לחלק את המספרים שנבחרו לקבוצות ולהפעיל עליהם צמצום נפילה אחת (7 מבטיח 6). לאחר בחירת המספרים חלק אותם לבתים והפעל את השיטה, כמות מינימום לבית היא 5 מספרים. לאחר בחירת הבתים הפעל את השיטה, כל בית יחובר עם בית אחר ויעבור צמצום נפילה אחת. לדוגמא: אם יש לנו 15 מספרים המחולקים לשלושה בתים, התוכנה תייצר שלוש שיטות של 10 מספרים בנפילה אחת. בית אחד עם בית 2, בית 1 עם בית 3, ובית 2 עם בית 3.
חישוב הזכיות מחושב לכל שיטה בנפרד כלומר אם תפסת 2 מספרים מכל בית תקבל פרס שני וכן הלאה.

 

תפוס 3 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 3 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את שלושת המספרים.
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס שלישי

 

תפוס 4 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 4 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את ארבעת המספרים.
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש מספר אחד תזכה בפרס רביעי

 

תפוס 5 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 5 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את חמשת המספרים.
ניחוש 5 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש 2 מספרים תזכה בפרס רביעי

 

תפוס 6 וזכה

בשיטה זו עליך לבחור 6 מספרים.
התוכנית תבנה שיטה המבטיחה לך פרסים אם תתפוס את ששת המספרים.
ניחוש 6 מספרים תזכה בפרס ראשון
ניחוש 5 מספרים תזכה בפרס שני
ניחוש 4 מספרים תזכה בפרס שלישי
ניחוש 3 מספרים תזכה בפרס רביעי

 

שלח

 

כפתור זה מאפשר לשלוח את הטפסים לטרמינל. הקשה על כפתור זה פותחת את מסך שליחת טפסים ובו יוצגו כמות הטפסים להדפסה, הקש על מקש על מקש EGU בטרמינל ואחר כך על מק התחל בטרמינל, הקש על מקש שלח בתוכנה ואחר כך על מקש שלח כעת. התוכנית תשלח לטרמינל. התקדמות ההדפסה בטרמינל תוצג על המסך. ניתן לשלוח גם טפסים מ- עד- על ידי הורדת סימון הריבוע בצד ימין למעלה, ולקבוע את הכמות הרצויה של הטפסים מ- עד-.

לוטו צאנס 3 777