קובי פלד: 052-6809050

התוכנה המקצועית להימורי ספורט בישראל

image_pdfimage_print

הדרכה לתוכנת טוטו


הוראות תפעול לתוכנת טוטו


הסבר על הדרך לתפעל את תוכנת הטוטו בצורה פשוטה ויעילה לקבלת תוצאות רצויות

 

בכניסה לתוכנת הטוטו תוצג הטבלה עם כמות המשחקים.

 

בשורה העליונה בצד ימין קיימים 6 סימנים:
מקש החץ – ניתן לבטל ניפוי אחרון.
במקש עם סימן הדיסקט ניתן לשמור את השיטה.
מקש סימן השאלה – ניתן לקבל עזרה לתוכנה.
מקש טוטוגל בצד ימין – עובר לתפריט שמירה וטעינה של תוכנית שמורה.

 

בצד ימין למעלה נמצאות שתי לשוניות:
סגנונות – הקשה על לשונית זו מאפשרת להיכנס לאפשרות של החלפת רקע לתוכנה.
הגדרות תוכנה – הקשה על הלשונית מאפשרת לשנות את מחיר הטור של הטוטו,
שינוי הגדרת יציאת התקשורת לטרמינל. (ברירת מחדל היא COM1),
חיבור לתוכנת שליטה מרחוק כדי לקבל עזרה מקוונת.

מצד שמאל נמצא מספר הגירסה העדכני של התוכנה. בכל כניסה לתוכנה ייבדק מספר הגירסה מול אתר העדכונים, אם קיים עדכון חדש התוכנה תוריד ותתקין אותו אוטומטית.

מעל מסך התוכנה נמצאות 5 לשוניות:
טבלה – טבלת הניחוש שבה בוחרים את הניחושים למשחק.
הצגת הניחוש – הצגת הטורים של השיטה שנבחרה.
בדיקת הניחוש – מאפשרת לבדוק את התוכנית שנבחרה מול טור בדיקה שבסיומה יוצגו כל הניחושים בתוכנית שנבחרה.
ניתן לבחור ניחוש אקראי לתוכנית על ידי הקשה על המקש ניחוש אקראי. הקשה על צבע הפרס תציג את מספרים הטפסים הזוכים, במעבר להצגת הניחוש ניתן לראות את הטפסים. הפרסים יוצגו לפי הצבע שלהם בבדיקת הניחוש. בניחוש של פרס ראשון תושמע מנגינה.
בתחתית הטור הזוכה יוצגו גם סיכום המספרים והנקודות שנמצאו בטור הזוכה.

 

נתוני השיטה – הצגה של נתוני השיטה שנבחרה, קיימת אפשרות להדפיס את הנתונים.
(רצוי מדפסת צבעונית להדגשת הניחושים)
עזרה – קבלת עזרה בהפעלת התוכנה.
מעל הטבלה יוצגו אפשרויות הצמצום (נפילה אחת , שתים , ושלוש).
ברירת מחדל היא צמצום נפילה אחת. בצד שמאל באותה שורה ניתן להחליף את כמות הניחושים על ידי הקשה על מקש ההחלפה.
מקשי הבחירה – מקשים המציגים את כל אפשרויות הבחירה בטבלה בכל האפשרויות.
ניקוי הטבלה – מנקה את טבלת הניחוש.
הגרל /הוסף ניחושים – אפשרות זו מאפשרת לבחור ניחוש אקראי לשיטה או להוסיף ניחושים אקראיים לשיטה. יפתח חלון שבו אפשר לבחור כמות של כפולים ומשולשים והתוכנה תגריל באקראי את הניחוש, ניתן למלא חלקית את הטבלה ולהוסיף נחושים, בסיום הקש על אישור.

 

קיימת אפשרות לעבוד עם המקלדת, המקשים הפעילים במקלדת הם:
1 לניחוש של 1
2 לניחוש של 2
3 לניחוש של X
מקש Enter מוריד שורה למטה.

 

קבועים – בצד ימין של הטבלה נמצא טור הקבועים שבו אפשר לסמן משחקים קבועים, משחקים אלה לא ישתתפו בתוכנית שנבחרה ויוצגו כמו שהם לאורך כל התוכנית.
כפול – בצד שמאל של הטבלה נמצא טור הכפול, סימון בתיבה זו מאפשר לבחור ניחוש כפול בשיטת התנאי.
תוצאות לשיטה נבחרת יוצגו למטה בסיום חישוב השיטה.
כמות הטורים בשיטה
כמות הטפסים להדפסה (פשוטים ומיוחדים)
סכום ההימור
יחס הצמצום לשיטה

 

הסבר על אפשרויות המשחק בתוכנת הטוטו.

 

צמצום

 

ברירת מחדל של התוכנה היא צמצום נפילה אחת המצוין מעל הטבלה במספר 1 בשורת הנפילות, כדי לשחק על 2 או 3 נפילות הקש על 2 או 3 ואחר כך על מקש צמצום. מצד שמאל בשורת הנפילות ניתן להחליף את כמות הניחושים במשחק. מלא את טבלת הניחוש על ידי הקשה על המקשים בצד שמאל של הטבלה. בחר את השיטה הרצויה לפי המקשים מעל הטבלה והקש על צמצום.
 

אפשרויות הבחירה הם:
צמצום נפילה אחת (ברירת מחדל של התוכנה).
צמצום שתי נפילות מקש 2 למעלה.
צמצום שלוש נפילות מקש 3 למעלה.
אם ברצונך שמשחק מסוים יישאר קבוע ולא יפורק על ידי התוכנה, עליך לסמן אותו בטור הקבוע הנמצא בצד ימין של טבלת הניחוש, משחק זה יופיע בכל הטורים כמלא ולא ייכלל בתוכנית המצומצמת.
לאחר בחירת אפשרות הצמצום יוצגו למטה תוצאות לשיטה שנבחרה.

 

פרוק מלא

לאחר מילוי הטבלה הקש על מקש פרוק מלא. שיטה זו מאפשרת בחירת ניחוש לכל כמות של משחקים אשר יפורקו מלא לפי כללי מילוי הטפסים.

 

תנאי

לאחר מילוי הטבלה הקש על מקש תנאי, מסך בחירת התנאים יפתח ובו תוכל לבחור את התנאים על ידי החיצים.
תנאי ראשון (המשחקים בצבע אדום)
תנאי שני (המשחקים בצבע ירוק)
תנאי שלישי (המשחקים בצבע צהוב)
כדי לבחור כפול כתנאי סמן את התיבה בצד שמאל של הניחוש, התוכנה תשנה את צבע הבחירה לאדום ותחשב את המשחק ככפול.

 

סטטיסטיקה

לאחר מילוי הטבלה הקש על מקש סטטיסטיקה, יפתח מסך בחירת תנאי סטטיסטיקה שבו אפשר לבחור על ידי החיצים את התנאים שיופעלו על הניחוש שנבחר. בחר ניחוש לכל כמות של משחקים אשר יפורקו לפי שיטות סטטיסטיות. קבע כמה ניחושים של 1 או 2 או X יהיו בכל טור שהשיטה תייצר. כמות המשחקים בשיטה יופיע למטה. סימון משחק בתיבת הקבוע בצד ימין לא ייכלל בפרוק הסטטיסטי. בסיום הקש על אישור.

 

מגנום

לאחר מילוי הטבלה הקש על מקש מגנום. בצד שמאל יפתח מסך ובו יוצגו אפשרויות המשחק,
בחר את השיטה הרצויה, שורת השיטה תצבע בצבע ירוק ותוצאות השיטה יוצגו למטה.
שיטות מגנום מבטיחות נפילה אחת או טוב יותר לפי הסימון בצד שמאל של השיטה שנבחרה.
כוכבית ליד השיטה בצד שמאל מסמלת שיטת מגנום משופרת, ניחוש של תנאי נוסף מעל התנאי מבטיח פרס ראשון. אם רשום 2- ליד השיטה שנבחרה, עמידה בתנאי השיטה יבטיח שתי נפילות או טוב יותר. אם רשומה המילה "ב" בצד שמאל של השיטה שיטה זו הינה שיטת בינגו המבטיחה נפילה אחת או טוב יותר, אם עמדת בתנאי השיטה, אך אם ניחשת שני תנאים מעל התנאי,
השיטה מבטיחה שתי נפילות חובה לנחש בינגו את התנאי על מנת לקבל נפילה אחת לפחות.
תנאי השיטה הינו בצבע אדום.

 

שילוב שיטות

לאחר מילוי הטבלה חלק את המשחקים באמצעות כפתורי הבתים הנמצאים משמאל לטבלה.
לאחר חלוקת הבתים הקש על מקש שילוב שיטות ויפתח מסך כתום במרכז המסך, בחר איזה שיטה להפעיל על קבוצה מהשיטות בתפריט הראשי, השיטה שנבחרה תופיע בתוך המסך הכתום.
בגמר בחירת השיטות לבתים שנבחרו, הקש על אישור בתחתית המסך הכתום, התוכנה תחשב את השיטות ותציג את התוצאות למטה.

 

חשב טבלאות

לאחר מילוי של הטבלה בחר שיטה לחישוב מהשיטות שבתפריט הראשי. הקש על מקש הוסף טבלה הנמצא מתחת למקש ניקוי טבלה, התוכנה תוסיף עוד טבלה שבה אפשר למלא עוד שיטה,
בחר שיטה למשחק מהשיטות שבתפריט הראשי וכן הלאה. בסיום הקש על חשב טבלאות והתוכנה תחבר את כל השיטות לשיטה אחת ותציג את התוצאות למטה.

 

שיטות ניפוי

שיטות אלו מאפשרות למשתמש המתוחכם להפעיל שיטות ניפוי מיוחדות על טורים שנוצרו בשיטות קודמות.

 

צמצום נוסף

בבחירה של אפשרות זו יפתח מסך צמצום נוסף, ניתן להפעיל צמצום אוטומטי על כל הטורים שנוצרו בשיטה קודמת, זאת בתנאי שבשיטה הקודמת קיימים טפסים מיוחדים. השיטה מחשבת כל טור רב טורי הקיים מהתוכנית הקודמת ומעבירה אותו בצמצום נפילה אחת בדרך זו אפשר לצמצם את כמות הטורים עד להשגת כמות הטורים הרצויה. ניתן לסמן ניחוש קבוע בריבוע בצד ימין של טבלת צמצום נוסף, ניחוש זה לא יפורק ויישאר קבוע בכל הטורים, יתר הטורים יעברו צמצום נוסף לפי שיטת צמצום נפילה אחת. הקש על אישור במסך צמצום נוסף כדי להפעיל אפשרות זו.
בסיום יוצגו תוצאות החישוב למטה.

 

ניפוי סטטיסטי

בבחירה של אפשרות זו יפתח מסך ניפוי סטטיסטי. עליך לקבוע תחום לניחושים של "1" או "X"  או "2" אשר יתקיימו בכל טור בתוכנית. אפשרות זו מאפשרת ניפוי טורים אשר אינם עונים על התנאים הסטטיסטיים המבוקשים. הקש את התנאי המבוקש על ידי שימוש בחיצים וקבע את התחום שאתה רוצה להכניס לטורים מ: עד: אין חובה למלא את כל השדות ואפשר לשחק רק על שדה אחד.
ניתן לבטל את המשחקים הבטוחים על ידי הורדת הסימון בריבוע כולל בטוחים, במקרה זה התוכנה תחשב רק את התחום שנבחר על המשחקים הכפולים והמשולשים בשיטה.

 

ניפוי גרזן

שיטה זו מאפשרת ניפוי של טורים בעלי צרוף מסוים מהתוכנית. בבחירה של אפשרות זו נפתח מסך הגרזן, חובה לבחור את סוג הגרזן תחילה.

סוגי הגרזן לבחירה הינם:
1. לא יופיע.
2. חייב להופיע.
3. לא יופיע X פעמים.
4. חייב להופיע X פעמים.
5. שלילה מיוחדת.
6. חיוב מיוחד.
7. שלילת מרווחים.
8. חיוב מרווחים.

 

בצד שמאל נמצאים:
1. 4 מקשים "1- X-2 – ,(פסיק)" ובאמצעותם מקישים את התנאי.
2. שני כפתורים המאפשרים למחוק תו אחרון בשורת התנאי או לאפס את כל שורת התנאי.
3. תנאי עולה לגרזן.
4. הוספת שורה לגרזנים או מחיקת השורה.
5. עלה שורה או קפיצה לשורת התנאי הראשונה.
6. ירידת שורה או קפיצה לשורת התנאי האחרונה.
7. ניהול גרזנים בבחירת אפשרות זו יפתח מסך ניהול גרזנים המאפשר לשמור גרזנים לטעון אותם או למחוק אותם.
8. כפתור ביצוע ניפוי גרזן.
9 כפתורי מספרים ופסיק המאפשרים לבחור את המרווחים בגרזנים 7 ו 8.

 

1. לא יופיע
בבחירה של סוג גרזן זה התוכנית תזרוק כל טור המכיל את התנאי שהוקלד. לדוגמא: טורים המכילים את הצרוף 2222 או XXX או כל צרוף אחר. על ידי פתיחת אפשרות של כמות ההופעות
אפשר להגדיר כמה פעמים לא יופיע הצרוף הנבחר. בצד שמאל של שורת התנאי אפשר להגדיר
אם הצרוף שנבחר יהיה בלי שותף או עם שותף. עוד אפשרות היא של ביטול הבטוחים הגרזן יתייחס רק למשחקים של המשולשים והכפולים ויתעלם מהניחושים הבטוחים שבשיטה.

 

2. חייב להופיע
בבחירה של סוג גרזן זה התוכנית תשמור כל טור המכיל את התנאי שהוקלד. לדוגמא: טורים המכילים את הצרוף 1X1 או 12X1 או כל צרוף אחר. על ידי פתיחת אפשרות של כמות ההופעות
אפשר להגדיר כמה פעמים יופיע הצרוף הנבחר. בצד שמאל של שורת התנאי אפשר להגדיר
אם הצרוף שנבחר יהיה בלי שותף או עם שותף. עוד אפשרות היא של ביטול הבטוחים הגרזן יתייחס רק למשחקים של המשולשים והכפולים ויתעלם מהניחושים הבטוחים שבשיטה.

 

3. לא יופיע X פעמים
בתנאי זה מגדירים במדויק את כמות ההופעות של כל צרוף כאשר מקלידים לכל צרוף שנבחר את כמות ההופעות שלו. אם רוצים שלא יופיע צרוף של XX בין 1 ל 2 הרי שאם נקליד זאת בשורת התנאי כל טור המכיל צרוף של XX ייזרק מהתוכנית. צרוף של 111 נחשב לשני צירופים של 11.

 

4. חייב להופיע X פעמים
בתנאי זה מגדירים במדויק את כמות ההופעות של כל צרוף כאשר מקלידים לכל צרוף שנבחר את כמות ההופעות שלו. כלומר אם רוצים שיופיע צרוף של 1 X בין 1 ל 2 הרי שאם נקליד זאת בשורת התנאי כל טור המכיל צרוף של 1 X ישמר בתוכנית. צרוף של 111 נחשב לשני צרופים של 11.

 

5. שלילה מיוחדת
בתנאי זה אפשר לבחור צרוף מיוחד שלא יופיע בטורים שנוצרו בשיטה קודמת. כל צרוף חייב להיות מופרד על ידי פסיק מהסימון שלפניו. לדוגמא: בחירה של זריקת צרוף של XX,X,X הגרזן יבדוק את התוכנית שבזיכרון ויזרוק כל טור עם הצרוף שנבחר. הפסיק מסמל ניחוש אחר מהניחוש שמעליו או מתחתיו. לדוגמא: XX2X2X2 טור זה ייזרק מהתוכנית, (ה-2 יכול להתחלף רק ב-1 לא ב-X).

 

6. חיוב מיוחד
בתנאי זה אפשר לבחור צרוף מיוחד שיופיע בטורים שנוצרו בשיטה קודמת. כל צרוף חייב להיות מופרד על ידי פסיק מהסימון שלפניו. לדוגמא: בחירה של שמירת צרוף של XX,X,X הגרזן יבדוק את התוכנית שבזיכרון וישמור כל טור עם הצרוף שנבחר. הפסיק מסמל ניחוש אחר מהניחוש שמעליו או מתחתיו. לדוגמא: XX2X2X2 טור זה יישמר בתוכנית, (ה-2 יכול להתחלף רק ב-1 לא ב-X).

 

7. שלילת מרווחים
תנאי זה מאפשר לשלול ניחוש מסוים לפי המרווח שלו מהניחושים הדומים האחרים.
לדוגמא: ניחוש של 1 אם נשלול את המרווח של 0,1,2
כל טור המכיל 11 (מרווח 0)
כל טור המכיל 121 , 1X1 (מרווח 1)
כל טור המכיל 1XX1 , 1221 , 21X1 (מרווח 3)
טורים אלו ייזרקו מהתוכנית.

 

8. חיוב מרווחים
תנאי זה מאפשר לחייב ניחוש מסוים לפי המרווח שלו מהניחושים הדומים האחרים.
לדוגמא: ניחוש של 1 אם נחייב את המרווח של 0,1,2
כל טור המכיל 11 (מרווח 0)
כל טור המכיל 121 , 1X1 (מרווח 1)
כל טור המכיל 1XX1 , 1221 , 21X1 (מרווח 3)
טורים אלו יישמרו בתוכנית.

 

ניפוי זויות.

בבחירה של אפשרות זו יפתח מסך זויות. זויות הינה תוצאה שונה מהתוצאה שמעליה או מתחתיה.

 

זויות כללי

בזויות כללי בוחרים את כמות הזויות שיתקיימו בטורים שנוצרו בשיטה קודמת. קיימות שתי אפשרויות לבחירה של הזויות, בחיוב מגדירים את כמות הזויות שיתקיימו בשיטה.
בשלילה מגדירים את כמות הזויות שרוצים לשלול בשיטה.

 

רצף

מגדיר את כמות הרצפים של הזויות שיהיו בטורי השיטה. לדוגמא: 1X2X1 מהווה רצף של 4 כלומר רצף של 4 זויות.

 

זויות ימין

בזויות ימין ניתן לבחור את כמות הזויות הפונות לימין. לדוגמא: X1 הינה זוית ימנית כלומר זוית הפונה לצד ימין. ברירת המחדל היא לחיוב, כדי לשלול את כמות הזויות הפונות לימין בחר באפשרות של שלילה.

 

זויות שמאל

בזויות שמאל ניתן לבחור את כמות הזויות הפונות לשמאל. לדוגמא: 1X הינה זוית שמאלית כלומר זוית הפונה לצד שמאל. ברירת המחדל היא לחיוב, כדי לשלול את כמות הזויות הפונות לשמאל
בחר באפשרות של שלילה. ברירת המחדל הינה משחק על כל הטור כולל הבטוחים כדי לשחק רק על הכפולים והמשולשים הורד את הסימן בריבוע כולל בטוחים והשיטה תופעל רק על הכפולים והמשולשים שנבחרו. בסיום בחירת התנאים הקש על אישור ותוצאות החישוב יוצגו למטה.

 

חיזוק/החלפת ניחושים

בבחירה של אפשרות זו נפתח מסך חיזוק/החלפת ניחושים. בטור הימני הקש את הניחוש שברצונך להחליף ובטור השמאלי הקש את הניחוש הרצוי. לדוגמא: אם רוצים לחזק את ניחוש 1 בניחוש של X מקישים בטור הימני את הניחוש המקורי שהינו 1 ובטור השמאלי 1X התוכנית תוסיף לכל ניחוש של 1 את הניחוש של X בגמר בחירת החיזוק הקש על אישור ותוצאות החישוב יוצגו למטה. טבלת התפלגות הניחושים מציגה לפי אחוזים את ההתפלגות של הניחושים בתוך השיטה.

 

ניפוי הכפלה

בבחירה של אפשרות זו נפתח מסך הכפלה. חלק את הטור לקבוצות והקש על מקש פתח הוסף טורים למילוי . יפתח מסך של 5 טורים בחר בקבוצה והקש את הטורים שברצונך להכפיל. לאחר מכן הקש על מקש קבוצות ותוכל לעבור לקבוצה אחרת, כל קבוצה שתבחר תהיה מודגשת בצבע שונה.
לאחר בחירת הקבוצות הקש על מקש בצע הכפלה והתוכנה תבצע את ההכפלה. מקש ניקוי טבלאות מאפשר לנקות בחירה קודמת.

 

ניפוי סיכום

בבחירת ניפוי זה נפתח מסך ניפוי סיכום, קיימות שתי אפשרויות של ניפוי.

1. סיכום טבלת הניחוש בתירגום למספרים כאשר כל מספר מציין את מקום הניחוש של 1,X,2,
בכל שורה יש שלושה מספרים המחליפים את הניחושים.
לדוגמא: ניחוש 1 בשורה ראשונה = ל-1 ניחוש 1 בשורה 6 = ל-16 ניחוש 2 בשורה 13 = ל-39 וכן הלאה.
2. סיכום הנקודות מאפשר לנחש כמה נקודות יהיה במחזור לפי התוצאות. כל ניצחון בית או חוץ שווה 3 נקודות, תוצאה של תיקו שווה נקודה אחת.
התוכנית מתרגמת את כל הטורים למספרים ומחברת אותם. התוכנית תנפה את הטורים לפי התחום שנבחר, התחום מוצג בכותרת הניפוי. הטבלה המוצגת בצד שמאל מציגה את הניחושים בתרגום למספרים. בדיקת ניחוש מתייחסת גם לסיכום.

 

ניחוש אקראי

בבחירה של אפשרות זו יפתח מסך ניחוש אקראי. ניתן לייצר ניחוש אקראי לכל כמות של משחקים בטפסים מיוחדים ופשוטים. בעזרת החיצים תוכל לבחור את כמות המשולשים והכפולים שיהיו בשיטה. אם ברצונך לייצר טפסים פשוטים דלג על הקשת המשולשים והכפולים ועבור ישירות לבחירת כמות הטורים הרצויה. בשורת כמות הטורים יש שני כפתורים בצד ימין, הכפתור הימני ביותר (ירוק) מוסיף טורים בקפיצות של עשר, הכפתור הכחול שמשמאלו מוסיף טורים בודדים.
בצד שמאל הכפתור הצהוב מוריד טורים בודדים מהבחירה, הכפתור האדום משמאלו מוריד טורים בקפיצות של עשר. בסיום הבחירה הקש על מקש אישור ותוצאות החישוב יוצגו למטה.

 

ניפוי בקבוצות

ניפוי זה מאפשר לחלק את השיטה לקבוצות ולהפעיל על כל קבוצה ניפוי מתפריט הניפויים.
לאחר מילוי הטבלה והרצת תוכנית ראשית, חלק את הטבלה לקבוצות רציפות. בתוך תפריט ניפויים בחר באפשרות של ניפוי בקבוצות ויפתח מסך צהוב במרכז התוכנה. בחר את הניפוי הרצוי והקש את כל התנאים שלו כולל חישוב. בתוך המסך הצהוב ישתנה השם לפי סוג הניפוי. בגמר הבחירה הקש על אישור והתוכנה תבצע את הניפוי.

 

פירוק לפשוטים

אפשרות זו מאפשרת לפרק לטורים פשוטים כל תוכנית עם טפסים מיוחדים.

 

איחוד טורים

אפשרות זו מאפשרת לאחד לטורים מיוחדים כל תוכנית עם טורים פשוטים. טורים שאין אפשרות לאחד ישארו פשוטים.

 

שלח

כפתור זה מאפשר לשלוח את הטפסים לטרמינל. הקשה על כפתור זה פותחת את מסך שליחת טפסים ובו יוצגו כמות הטפסים להדפסה, הקש על מקש על מקש EGU בטרמינל ואחר כך על מקש התחל בטרמינל' לאחר מכן הקש על מקש שלח בתוכנה ועל מקש שלח כעת. התוכנית תשלח לטרמינל. התקדמות ההדפסה בטרמינל תוצג על המסך. ניתן לשלוח גם טפסים מ- עד- על ידי הורדת סימון הריבוע בצד ימין למעלה, ולקבוע את הכמות הרצויה של הטפסים מ- עד-.

לוטו צאנס 3 777