קובי פלד: 052-6809050

התוכנה המקצועית להימורי ספורט בישראל

image_pdfimage_print

הדרכה לתוכנת צ’אנס

הדרכה לתוכנת צ’אנס והוראות תפעול

הסבר על הדרך לתפעל את תוכנת צ’אנס בצורה פשוטה ויעילה לקבלת תוצאות רצויות

 

בכניסה לתוכנית הצ’אנס מוצגים הקלפים בצד ימין, בחירת קלפים נעשית על ידי הקשה על הקלף הרצוי, קלף זה עובר לצד שמאל לטבלת הבחירה.

 

בשורה העליונה בצד ימין קיימים 6 סימנים:
מקש החץ – ניתן לבטל ניפוי אחרון.
במקש עם סימן הדיסקט ניתן לשמור את השיטה.
מקש סימן השאלה – ניתן לקבל עזרה לתוכנה.
מקש הכוכבית הגדולה בצד ימין – עובר לתפריט שמירה וטעינה של תוכנית שמורה.

 

בצד ימין למעלה נמצאות שתי לשוניות:
סגנונות – הקשה על לשונית זו מאפשרת להיכנס לאפשרות של החלפת רקע לתוכנה.
הגדרות תוכנה – שינויים במחירים ותוכניות שרות.
חיבור לתוכנת שליטה מרחוק כדי לקבל עזרה מקוונת.

מצד שמאל נמצא מספר הגירסה העדכני של התוכנה. בכל כניסה לתוכנה ייבדק מספר הגירסה מול אתר העדכונים, אם קיים עדכון חדש התוכנה תוריד ותתקין אותו אוטומטית.

מעל מסך התוכנה נמצאות 5 לשוניות:
טבלה – טבלת הניחוש שבה בוחרים את הקלפים למשחק.
הצגת הניחוש – הצגת הטורים של השיטה שנבחרה.
בדיקת הניחוש – מאפשרת לבדוק את התוכנית שנבחרה מול טור בדיקה שבסיומה יוצגו כל הניחושים בתוכנית שנבחרה.
ניתן לבחור ניחוש אקראי לתוכנית על ידי הקשה על המקש ניחוש אקראי.
הקשה על צבע הפרס תציג את מספרים הטפסים הזוכים שאותם אפשר יהיה לראות במעבר להצגת הניחוש, הפרסים יוצגו לפי הצבע שלהם בבדיקת הניחוש. בניחוש של פרס ראשון תושמע מנגינה.
נתוני השיטה – הצגה של נתוני השיטה שנבחרה, קיימת אפשרות להדפיס את הנתונים, בטופס צ’אנס שיטתי. (רצוי מדפסת צבעונית להדגשת הניחושים)
עזרה – קבלת עזרה בהפעלת התוכנה.
ניקוי הבחירה – הקש על המקש וכל הקלפים יעברו לצד ימין.
הגרל/הוסף מספרים – הקש על המקש ובחר את כמות המספרים הדרושה, ניתן למלא חלקית את הטבלה ולהוסיף עוד מספרים באקראי, בסיום הקש על אישור.

 

ניתן לעבוד גם עם המקלדת.
הקש מספר בין 1-4 כדי לבחור את שורת הניחוש, לאחר מכן הקש על מקש הפלוס בצד ימין,
יופיע חץ המראה על השורה הפעילה. השתמש במספרים או האותיות כדי לבחור את הקלפים,
הקש אישור Enter להמשך הבחירה.

 

תוצאות לשיטה נבחרת יוצגו למטה בסיום חישוב השיטה.
כמות הטורים בשיטה
כמות הטפסים להדפסה (פשוטים ושיטתיים)
סכום ההימור
יחס הצמצום לשיטה

 

הסבר על אפשרויות המשחק בתוכנת צ’אנס

בחר את מחיר הטור (ברירת מחדל היא 5 ₪).
בחר את סוג המשחק (ברירת מחדל היא רב צ’אנס).
קבועים – בחירת משחקים קבועים על ידי סימון בתיבה הנמצאת בצד שמאל למטה בקלף,
קלפים אלו לא יכללו בשיטה ויופיעו בכל טור אשר תייצר השיטה שנבחרה.

 

צמצום

לאחר בחירת הקלפים המשתתפים בשיטה,
הקש על מקש צמצום בצד ימין בצד שמאל יופיעו שיטות לבחירה

הקש על השיטה הרצויה והתוכנה תבצע את הצמצום.

צמצום יחסי

שיטה זו מאפשרת בחירה של קלפים לצורך בניית שיטה ביחס משתנה, כלומר אפשר לבחור כל יחס לצורך בניית שיטה. שיטה זו אינה מבטיחה נפילה אחת ביחס צמצום מעל 1:1
קיימות שתי אופציות לבחירה:
חיוב – התוכנה תספור לפי היחס ותשמור את הטפסים. (ברירת מחדל היא חיוב).
שלילה – התוכנה תספור לפי היחס ותשמור את הטפסים.
לדוגמא: אם קבעת יחס של 1:3 לחיוב התוכנית תשמור כל טופס שלישי ותנפה את השאר,
אם קבעת יחס של 1:3 לשלילה התוכנית תנפה כל טופס שלישי ותשמור את השאר.
ככל שיחס הצמצום עולה הסיכויים קטנים. לאחר בחירת המספרים הקש על מקש צמצום יחסי,
בחר את יחס הצמצום הרצוי והקש אישור. תוצאות החישוב יוצגו למטה.

תנאי

בחר את הקלפים למשחק והקש על מקש תנאי, יפתח מסך התנאים, בחר את התנאי הרצוי על ידי שימוש בחיצים. זכור בכל שורה יכול להיות רק ניחוש אחד.

עירבוב

באפשרות זו בוחרים קלף אחד שנים או שלושה קלפים בכל שורה והתוכנה תערבב אותם ותבחר בכל האפשרויות של המשחק כך שאם הקלפים שנבחרו יעלו בהגרלה בכל סדר שהוא יובטח פרס ראשון. לאחר בחירת הקלפים והקשה על עירבוב יופיע מסך ההדפסה, בחר את כמות השורות להדפסה והתוכנה תדפיס לפי הבחירה.

לדוגמה: אם נבחרו שלושה קלפים, אחד בכל שורה ניתן להדפיס בשלוש שורות או ארבע שורות בצ’אנס שלוש.

ניחוש אקראי

אפשרות זו בוחרת ניחוש אקראי לתוכנית. יפתח מסך שבו אפשר לבחור כמות קלפים באופן אקראי.
הקש על אישור והתוכנה תבחר את הקלפים.

 

מאגר סטטיסטי

בהקשה על מקש זה יופיע מסך נתונים סטטיסטיים, לכל מספר יש שני נתונים, בשורה עליונה יופיע כמות ההופעות של המספר מתחילת המשחק, בשורה השניה יופיע כמה פעמים רצוף לא הופיע המספר. תאריך תחילת המאגר רשום בצד שמאל למעלה. אפשר להדפיס את המאגר.

יש להקיש על עדכן רשימה התוכנה תוריד את הקובץ למחשב בחר את סיפרית התוכנה ושמור אותו שם לאחר מכן הקש שנית על מאגר סטטיסטי ותקבל קובץ מעודכן.

 

שיטות ניפוי

איחוד טורים

ניתן לאחד טורים בשיטה שיש בה טפסים פשוטים. התוכנה תבדוק את השיטה ותאחד את הטורים שאפשר לאחד.

פרוק לפשוטים

התוכנה תפרק את השיטה לטורים פשוטים.

צמצום 2-

אפשרות זאת מאפשרת לשחק בצמצום המבטיח פרס שני.

 

הדפסה מלאה

לאחר חישוב השיטה הרצויה הקש על מקש זה להדפסת הניחוש.

הדפסה חלקית

אפשרות זו מאפשרת להדפיס טופס מסוים לפי מספרו המופיע בצד שמאל למעלה בטופס.
הורד את הסימון בתיבת הבחירה של הדפס הכל וקבע מאיזה טופס להדפיס.

כיוון טופס

אפשרות זו מאפשרת לכוון את הטופס במדפסת. הכנס טופס מתאים למדפסת והקש על מקש דף ניסיון כדי להדפיס טופס לבדיקה. עם החיצים שנה את מיקום הסימן כדי לקבל דיוק מירבי.
קיימים שני מקשים בכל צד של החץ, הגדול לכיוון גס והקטן לכיוון דק.
בצד שמאל ניתן גם לכוון את מיקום המספר הסידורי של הטופס.
בצד שמאל מחליפים את סוג הטופס. צריך לבצע כיוונים לכל סוגי הטפסים.

עצור הדפסה

אפשרות זו עוצרת את ההדפסה.

לוטו צאנס 3 777