קובי פלד: 052-6809050

התוכנה המקצועית להימורי ספורט בישראל

image_pdfimage_print

תקנון הרכישה באתר

התקנון הינו בין פלד קובי שהינו הבעלים של האתר ושל תוכנת טוטו-גל, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

כללי

1. האתר נמצא בבעלות  פלד קובי, להלן בעל האתר, ומנוהל על ידו.
2. האתר משמש  לרכישת זכות שימוש בתוכנה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובכלל.
3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישת הזכות להשתמש בתוכנה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
7. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, על מנת לקבל לכתובתו חשבונית מס כחוק.
8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

המוצרים
1. האתר מאפשר לך לרכוש זכות שימוש בתוכנה ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.
2. זכות השימוש בתוכנה הינו בדרך של מנוי שנתי או חודשי לפי בחירתך, מנוי עסקי או פרטי.
3. התוכנה ניתנת להורדה  ל- 30 יום  לניסיון.
4. במקרה שאינך מעוניין בתוכנה, עליך להסירה מהמחשב שלך.
5. השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה  באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהתוכנה הותקנה כראוי במחשב.
6. בעל האתר ידאג לשלוח חשבונית מס לכתובת שהוקלדה באתר.

אופן ההשתתפות 
1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'. 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישת המנוי.
3. הרכישה אפשרית באמצעות שיק על שם הרוכש, העברה בנקאית, או שימוש בכרטיס אשראי.
4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
5. בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, הפקדתו בחשבון בעל האתר ואישור הבנק על פירעונו.
6. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
8. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.

ביטול עסקה 
1. ביטול עסקה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס, את המכתב יש להפנות לקובי פלד תד 3827 חיפה.
2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
3. דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין ההתוכנה או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 15% מסכום העסקה או לחילופין סכום מינימום של 200 ש"ח.

ביטול מכירות מצד בעל האתר
1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

אבטחה ופרטיות
1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגייתSSL.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

שירות לקוחות
1. לפרטים ובירורים באשר לתוכנה ניתן לפנות באמצעות טופס צור קשר באתר.

לוטו צאנס 3 777